O nás

Cesta pro váš projekt
Jsme poradenská společnost zaměřená sloužit investorům. Hledáme různé možnosti financování, administrace, přes evropské i jiné dotace, provádíme výběrová řízení (dle ZZVZ 134/2016 Sb.), inženýring, ale mnohem trefnější je, že jsme hledači řešení. Hledáme možnosti, způsoby, varianty jak dotáhnout projekt do úspěšného konce.
Pro naše klienty se zajímavými myšlenkami a originálními projekty zprostředkováváme financování z dotací, grantů a celkově řešíme různé studie, analýzy, projekty. dotační management s rozmanitou škálou typů spolupráce. V činnosti neustále pokračujeme s šikovnými nápady, abychom i dalším firmám, obcím a státním institucím pomohli dosáhnout jejich cíle.