/>

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET)

 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), nebo také kogenerace, je efektivní, spolehlivý a především ekologicky šetrný způsob výroby elektřiny, při kterém dochází současně k dodávce tepla.

Díky využití tepla, které je při výrobě elektřiny v konvenčních elektrárnách bez užitku vypouštěno do okolního prostředí, se výrazně zvyšuje celková účinnost využití energie v palivu. Pro srovnání, klasické zdroje elektřiny (kondenzační elektrárny) dosahují při výrobě elektřiny účinnosti kolem 30-40 %, zatímco celková účinnost výroby energie se u moderních kogeneračních zdrojů pohybuje díky dodávce tepla často i nad hranicí 90 %.

error: Chráněný obsah !