/>

Energetické využití odpadu (EVO)

 

  • Odpad lze využít pro výrobu tepla a elektřiny, která dále zásobujeme domácnosti ve městě. Dochází tak ke snížení počtu lokálních topenišť, která jsou nejvýraznějším zdrojem dioxinů.
  • Oproti lokálním topeništím se ze zařízení pro energetické využití odpadu díky moderní technologii a vysoké teplotě spalování uvolní až 50 000krát méně dioxinů.

Srovnání emisí dioxinů

Srovnání emisí dioxinů
  • Přeměnou odpadu lze každý rok dodat tisíce gigajoulů tepla a megawattů elektřiny a desítky tisíc tun stavebního materiálu a recyklovaných kovů.
  • Objem odpadů po jeho energetickém využití lze redukovat na 1/10.  Lze třídit odpad a získat množství certifikované škváry pro stavební materiál a vytřídit tisíce tun železného šrotu, který se dále zpracovává v průmyslu.
  • Každý rok lze vyrábět teplo pro roční potřebu domácností a elektřinu pro roční potřebu domácností.

Schéma využití odpadu

Schéma využití odpadu

Energetické využití odpadu EVO

Energetické využití odpadu EVO
  • Emisní limity jsou pro zařízení využívající odpad 5 až 50krát přísnější než pro jiné technologie.
error: Chráněný obsah !