/>

 

Dotační podpora a management pro veřejný sektor je cílena na zajištění finančních prostředků pro rozvoj územně
samosprávných celků. Obecným cílem je zajištění kvalitního života občanů a péče o životní prostředí.
Hlavní oblasti, ve kterých mohou státní a veřejné instituce a municipality získat dotaci
z národních nebo evropských dotačních programů (nejedná se o úplný výčet):

 

 • Snižování energetické náročnosti, zateplování, osvětlení, vytápění
 • Brownfieldy
 • Čistírny odpadních vod
 • Protipovodňová opatření
 • Péče o krajinu, výsadba a revitalizace zeleně
 • IT ve veřejné správě
 • Odpady
 • Odstraňování starých ekologických zátěží
 • Infrastruktura pro vzdělávání
 • Dopravní infrastruktura
 • Infrastruktura veřejné dopravy
 • Komunitní centra, sociální služby
 • EPC projekty (dokumentace veřejné zakázky na poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem úspor)
 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Jasná vize je krásná věc. Ještě hezčí, je však skvělý projekt, který obsahuje všechno, co má. Ten pro vás s radostí zajistíme.

V úspěšné žádosti o dotaci souvisí jeden bod s druhým. Dotace, projekt, veřejná zakázka, administrativa, právní legislativa a metodika. Správný projekt musí obsahovat vše a ještě splňovat pravidla jednotlivých dotačních výzev. Sami víme, jak je to náročné. Pro neznalého je to španělská vesnice – nechte si tu vesnici ukázat od místního.

Dohlédneme na to, aby v projektu nechyběl jediný detail, kvůli kterému by se mohlo vše zhroutit. Ušetří vám to čas, peníze a především spoustu starostí.

CHCI POMOCT S PROJEKTEM
 
 
 

JSME DOBRÝM RÁDCEM, ALE JEŠTĚ LEPŠÍM PARTNEREM

OD PLÁNOVÁNÍ, PŘES REALIZACI, AŽ PO KONTROLU UDRŽITELNOSTI

 
VSAĎTE NA JISTOTU, VSAĎTE NA NÁS

PROČ S NÁMI

 • Posoudíme reálnost a ověříme proveditelnost projektového záměru
 • Projekt připravíme tak, aby vás nepřekvapila žádná kontrola nebo audit
 • Dokážeme v rámci projektu vyhodnotit rizika, případně eliminovat nebo zmírnit jejich dopad
 • Připravíme, upravíme a konzultujeme projekt s poskytovatelem dotace i v průběhu projektování
 • Postaráme se o dodržování legislativních podmínek
ikonka Příprava žádosti o dotaci
JEN VIZE NESTAČÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

 • Pomůžeme vám kvalitně sestavit projektový záměr
 • Vytvoříme podrobný finanční plán
 • Postaráme se o veškerou administraci projektu vyžadovanou poskytovatelem dotace
 • Zpracujeme potřebnou dokumentaci v rámci průběhu projektu (účetní doklady, pravidelné výkazy, žádosti o změny, zprávy z realizace a udržitelnosti projektu aj.)
ikonka Podpora v průběhu schvalování projektu

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

 • Dohlížíme na kvalitu činností a výstupů projektu
 • Zajišťujeme řízení projektu a řešení případných problémů
 • Pravidelně sledujeme naplňování cílů projektu a pravidel programu
 • Kontrolujeme činnost projektu i v době jeho udržitelnosti
 • Hlídáme náklady a rozpočet
 • Postaráme se o plnění povinnosti související s povinnou publicitou
 • Staráme se o administrativní dokladování všech činností a aktivit v rámci projektu
error: Chráněný obsah !