/>

Proč je studie proveditelnosti vyžadována investory?

Proč je studie proveditelnosti nezbytnou součástí žádostí o řadu dotací, podpor a úvěrů?

Odpovídá totiž komplexně na otázky, zda bude někdo chtít koupit produkt nebo službu a zda může investice vydělat. Studie proveditelnosti (Feasibility Study) má za cíl důsledně prozkoumat problém. Právě proto je tak silným nástrojem pro rozhodování.

Plánování nahrazuje náhodu omylem. Ale z omylu se můžeme poučit, z náhody nikoliv.“

Werner Kirsch

Chci poradit

 

Studie proveditelnosti je aplikovatelná na jakýkoliv problém v oblasti lidského činění, její pozice v managementu je však prakticky nezastupitelná. Metodika zpracování studie proveditelnosti vyžaduje uplatnění následujících sekcí:

 • Definování příležitosti, či potřeby
 • Popis produktu, služby, projektu
 • Analýza cílového trhu
 • Jedinečné výhody
 • Analýza konkurence
 • Management projektu
 • Technická a technologická analýza
 • Vliv projektu na životní prostředí
 • Investiční potřeby
 • Finanční analýza
 • Udržitelnost, efektivita, rentabilita
 • Rizika
 • Samotný harmonogram činností
 • Závěry
 • Doporučení

Náležitosti zpracování studie proveditelnosti se řídí konkrétními požadavky subjektu, jenž vyžaduje její doložení.

Studie proveditelnosti umožňuje posuzovat náklady, přínosy, rizika i úsilí nutné k realizaci projektu dříve, než je uskutečněn. Studie proveditelnosti je obzvláště důležitá pro rozhodovací systémy, které jsou často odkázány na málo patrné potenciální užitky doprovázené podstatným množstvím rizika. Souhrn všech informací poslouží k definování postupů a zajištění zdrojů pro realizaci projektu.

V případě podniků, které chtějí využívat moderních technologií, zdravotnických zařízení, jež zavádějí do provozu nový software, či metody, a v mnohých dalších případech, existuje otázka: Bude výrobek, či služba skutečně fungovat tak, jak bylo navrženo? Studie proveditelnosti představuje technicko – ekonomickou analýzu, technická a technologická stránka projektu, je tedy neopomenutelná.

Studie proveditelnosti se hojně využívá ve stavebnictví, pro plánování projektů a rekonstrukcí, zároveň je ale možné ji aplikovat při plánování inovací a změn u výrobků. Studie proveditelnosti je často aplikována jako mechanismus ke srovnání několika strategií, či k výběru nejvhodnější technologie k použití v procesech. Analýza jednotlivých možností umožňuje vytvoření reálného obrazu o budoucí aplikaci technologie. Za pomoci studie je tak možné odkrývat výhody a nevýhody jednotlivých řešení a dojít k výběru optimálního řešení.

Jako klíčové faktory pro projekty ve výstavbě byly definovány ekonomická efektivita, konstrukční proveditelnost, konstrukční bezpečnost a efektivní týmová spolupráce.

Ve zdravotnictví je studie proveditelnosti často uplatňována při hledání optimálního způsobu či řešení v oblasti inovace prostředků pro diagnostiku a terapii.

 

 

error: Chráněný obsah !