/>
Optimalizace rozvoje financováním a dotacemi
číst víceStart

Dotace a konzulatce dnes

zdarma

Napjaté rozpočty?  Rozvoj firem, INSTITUCÍ, regionů

Optimilizace a inovace cílů i obchodních strategií a modelů firem a regionů

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi et leo condimentum, mollis velit interdum, congue quam. Etiam molestie egestas quam. Vivamus maximus viverra pellentesque. Donec auctor enim sed dictum semper. Integer id sem ut tortor scelerisque luctus. Etiam tortor eros, interdum in luctus quis, viverra vitae tellus

S nápady, záměry a projetovými úkoly vzhůru do 21. století

Jak získat dotaci ? Cestovní mapa jak dotaci získat

 

ikona mail

Odešlete nám formulář pro nezávaznou konzultaci

  • Přijde nám poptávka, ideálně se základními požadavky, abychom mohli na konzultaci přijít připraveni a ušetřili čas oběma stranám. Poté si domluvíme termín schůzky, může být osobní, po telefonu, nebo přes webkameru.

 

ikona informační schůzka

 

Na informační schůzce nám řeknete Vaše představy

  • My se budeme snažit vybrat nejvhodnější titul na míru dle Vašich možností. Například podle způsobů financování, výše spoluúčasti, termínů realizace, způsobilých a nezpůsobilých výdajů.
  • Toto je důležité především proto, aby vše proběhlo hladce a získané dotace se nemusely vracet.
  • Po schůzce dostanete informativní mail s podrobnostmi ohledně způsobu podání žádosti, specifických podmínkách, závazných termínech, možných nástrahách výzvy, výše a proplacení dotace.

 

ikona maximální efektivita

Dotaci za Vás zařídíme s maximální efektivitou

  • Dokumenty jako jsou projektová dokumentace, územní rozhodnutí, rozpočet, stavební povolení a další náležitosti, které si dotační orgán žádá.
  • Po vytvoření žádosti ji podáme a čekáme na její vyhodnocení. U národních dotací je čekací doba kolem 3 až 6 měsíců, u evropských to bývá zpravidla 6 až 10 měsíců.
ikona splňte si sen

Dotace je u Vás a můžete začít budovat Vaše sny

  • Jakmile je dotace získána musíme doložit dokumenty pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, především smlouvu o vysoutěžení zhotovitele projektu.
  • Poté je vydán závazný dokument, který stanovuje celkové náklady akce, výše dotace a spoluúčast obce, závazné parametry, termíny pro realizaci a můžeme se do toho pustit.
  • Po realizaci je nutné předložit závěrečné vyhodnocení akce. Zde se nejčastěji dokládá předávací protokol, doklad opravňující stavbu (např. kolaudační rozhodnutí), fotodokumentace, faktury a výpisy z účtů.
  • Posledním krokem je úspěšné splnění doby udržitelnosti, ta je většinou stanovena na 5 let. U evropských dotací se navíc každý rok předkládá monitorující zpráva, která informuje, jak je s výstupem projektu zacházeno a jak je projekt využíván.

Naše specialzace

Vše připravíme rychle, kvalitně s timingem dle AKTUálních výzev dotačních programů

 

POradenství

tržní průzkum

dotační management

administrace projektů

zastupování investora po celý životní cyklus projektu

předprojektová příprava a zadání

součinnost při tvorbě projektové dokumentace

inženýring – stavební povolení – kolaudace 

zadávání a hodnocení veřejných zákazek dle zákona  134/ 2016 Sb.

 

Služby

Co pro vás nyní můžeme  udělat

Cesta pro váš projekt
Jsme poradenská společnost zaměřená sloužit investorům. Hledáme různé možnosti financování, administrace, přes evropské i jiné dotace, provádíme výběrová řízení (dle ZZVZ 134/2016 Sb.), inženýring, ale mnohem trefnější je, že jsme hledači řešení. Hledáme možnosti, způsoby, varianty jak dotáhnout projekt do úspěšného konce.
Pro naše klienty se zajímavými myšlenkami a originálními projekty zprostředkováváme financování z dotací, grantů. Řešíme různé studie, analýzy, projekty. dotační management s rozmanitou škálou typů spolupráce. V činnosti neustále pokračujeme s šikovnými nápady, abychom i dalším firmám, obcím a státním institucím pomohli dosáhnout jejich cíle. Nejnovější oblasti jsou projekty EPC a PPP.

mapování požadavků investora

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur arcu erat,

timing pro investiční záměr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur arcu erat,

Smluvní uspořádání

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur arcu erat,

dotační management investice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur arcu erat,

Od našeho zakladatele

Chopte se příležitosti

Každým dnem se vynořují skvělé nápady jak zlepšovat postavení firem, regionů a institucí. Finančních prostředků není nikdy dost, pracovat s omezenými zdroji je a bude výzvou pro všechny manažerské osobnosti. Nyní se nacházíme v novém progarmovacím období 2021-2027 a naším zájmem jsko servisní organizace je čerpat z alokovaných prostředků maximální množství. Tato příležitost je pro Českou republiku neopakovatelnou příležitostí, protže zatím jsme více čistými příjemci prostředků z EU. Po roce 2027 tomu bude jinak, berme však toto období jako příležitost a výzvu naučit se financovat konkurenceschopný rozvoj s inovativními prvky, které nás mohou posunout na globálně tržní mapě vpřed.    Pro samosprávu jsou dotace jasnou a zřejmou výzvou pro výpadek daní příjmu fyzických osob a již tak napjaté rozpočty bude třeba vhodně doplňovat, přesně tak jak by si volič a občan přál.

Ceny

Balíčky služeb

Kontaktujte nás

KOWEX Consulting, s.r.o.
Chlumova 1207/30, 130 00 Praha 3 – Žižkov IČO: 25737945
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65721
telefon: +420 608 010 686
e-mail: info@kowexconsulting.cz

ID datové schránky: kasqxn7

error: Chráněný obsah !