/>

Sanace

Sběr, přeprava, využití a odstraňování odpadů, včetně dozoru nad těmito činnostmi, a následná péče o úložiště odpadu. Odpadové hospodářství může zahrnovat také předcházení nebo snižování množství vznikajících odpadů.

Jsme zde pro vás

Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost. Odpady obecně.

Jsme firma, která se podílí na sanačních pracích s vášní a umem. Chceme předat lepší stav věcí našim dětem.

h

Inženýrská geologie

Inženýrskogeologické a geotechnické průzkumy, vyhodnocení polních a laboratorních zkoušek, činnost geologického dozoru na stavbě, vypracování posudků a protokolů 

h

Hydrogeologie

Hydrogeologické průzkumy a posudky, odběr a vyhodnocení vzorků pitné a užitkové vody, komplexní zhotovení studen od projektu až po ohlášení,  průzkumy vsakování

 

v

Rozsah prací

Uvedené služby jsou pro dopravní, pozemní, průmyslové a vodohospodářské stavitelství.

 

g

Odběr vzorků odpadů

Hodnocební vzorků zemin, odpadů akreditovanou labortoří, odběr vzorků podzemních vod, odběr vzorků povrchových vod,, stanovení dalších ukazatelů ČSN EN 13965-2

Lokalita

Řešíme sanace v celé ČR a na Slovensku

Napište, ptejte se

životní prostředí je nedílným odkazem naší generace, řešení se nabízí a řekněme si na rovinu, chceme předat naše krásné prostředí v lepším stavu? Neváhejte nás kontaktovat.

error: Chráněný obsah !