/>

Firmy

 

Dotační podpora pro firmy a podnikatele je obecně zaměřena na podporu aktivit, jenž mají vliv na rozvoj jejich prosperity a konkurenceschopnosti. Souběžně je také směrována do oblasti snižování negativních dopadů jejich činnosti na životní prostředí. Hlavní oblasti, ve kterých mohou podnikatelé usilovat o dotaci z národních nebo evropských dotačních programů (nejedná se o úplný výčet):

 

  • Obnovitelné zdroje energie, energetické bilance
  • Úspory energií
  • Výzkum a vývoj, inovace
  • Nová ICT řešení
  • Rekonstrukce podnikatelských nemovitostí
  • Vzdělávání, zvyšování kvalifikace
  • Technologický rozvoj
  • Bezpečnost, kyberbezpečnost
  • Recyklace odpadů
  • Regenerace brownfieldů
  • EPC projekty (dokumentace veřejné zakázky na poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem úspor)

1 + 7 =

error: Chráněný obsah !