/>

Osvětlení, voda

 

Projektové řešení je důležité

Při výběru nového veřejného osvětlení by se vedle technické stránky měla stejná pozornost věnovat i projektovému řešení.
„Pořídit vhodná a kvalitní svítidla je jedna věc, velmi důležité je ale také vlastní projektové řešení. Doporučujeme jej svěřit do rukou ověřených odborníků, kteří mají zkušenosti s výpočty osvětlení pro konkrétní místa instalace svítidel,“ Setkáváme se špatným navržením osvitu a poté si obyvatelé stěžují na nevhodný osvit jejich obydlí, většina z vyrobených svítidel pro veřejná osvětlení již využívají LED technologii. Například běžně používané svítidlo se 150W sodíkovou výbojkou je možné nahradit svítidlem LED s příkonem 70 až 90W.

S nedostatkem financí se snaží vypořádat různé dotační programy státu

V Česku by mohlo být podle odhadů Ministerstva životního prostředí do konce roku 2021 přes šedesát tisíc energeticky a světelně šetrných pouličních lamp. „Celá řada obcí se snaží postupně přecházet na svítidla s co možná nejnižší energetickou náročností. Stále se však vyskytují takové, které používají méně energeticky výhodná svítidla, zejména proto, že nemají dostatek financí na výměnu. Přitom s moderními svítidly mohou dojít k úsporám i v desítkách procent,“ potvrzuje trend také Alexandra Kocková ze Svazu měst a obcí.

Jak ale ukazuje praxe, finanční náklady nemusí být hlavním problémem při výběru nového či rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích. S nedostatkem financí se snaží vypořádat různé dotační programy státu.

Na co lze dotaci použít?

Dotace směřují na několik druhů opatření, jako například na nákup a montáž osvětlovacích těles, na optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích (v případě, že proběhne společně s výměnou svítidel), na rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení (také při společné výměně svítidel) nebo na výměnu kabeláže u nově instalovaného svítidla. Dalších až 50 000 korun mohou obce získat i na projektovou dokumentaci nebo energetický audit. Maximální výše podpory nesmí překročit 50 % způsobilých výdajů.

Osvětlení, které nezpůsobuje světlený smog, musí splnit několik kritérií: bude svítit pouze do dolního poloprostoru, omezí podíl modré složky světla a sníží přesvětlování, tedy úroveň osvětlení nebo jasu komunikace, které nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 13201 o více než 30 %.

Embodied energy: nová technologie pro malé vodní elektrárny

„Emrgy“ je anglický akronym pro „embodied energy“, tedy doslova „včleněnou energii“. Psáno s velkým písmenem na začátku, je to název inovativní firmy z americké Atlanty, která přichází s kompletním reinženýringem pohonu malých vodních elektráren ve výkonové škále do 1 MW. Komerční využití této technologie dostalo v červnu 2019 nový rozměr, když Emrgy podepsala dohodu se společností GE Renewable Energy ze skupiny General Electric na využívání technologie Emrgy v řešeních, dodávaných GE Renewable Energy na světových trzích.

Základem technologie Emrgy je dvojice speciálně tvarovaných vertikálních turbín (viz foto), uložených v betonovém boxu ve vodním korytě, který celý mechanismus ukotvuje do dna. Zatímco klasická vodní turbína využívá gravitaci vody padající na lopatky, technologie Emrgy pracuje s veškerou kinetickou energií vody protékající tímto boxem. Může tak využívat i malé vodní toky s minimálním spádem.

Podle výrobce prokázala tato technologie celkovou elektrickou účinnost („water-to-wire“, tedy „od vody po drát“) v hodnotě 70 %.

Pro srovnání, celková elektrická účinnost „klasických“ malých vodních elektráren od lopatky turbíny po výstup z generátoru se v průměru pohybuje několik procent pod touto hranicí, může však být jen o málo více než 50 %. Zároveň má instalace „tradičních“ malých vodních elektráren mnohem větší nároky na konkrétní lokalitu.

Inovativní technologie s významnými ekologickými přínosy má tak možnost být využita i tam, kam by se kvůli ekonomickým bariérám jen pomalu a stěží dostávala.

error: Chráněný obsah !