/>

Elektřina

 

Fotovoltaické panely

Oboustranné („bifacial“) fotovoltaické panely umí k výrobě elektřiny využít obě své strany, čímž významně zvyšují množství vyrobené elektřiny.

Klasický fotovoltaický panel je zasazený v hliníkovém rámu a zezadu krytý plastovou fólií. Již několik let se objevují novější panely, které jsou průhledné z obou stran, ať už laminované, nebo celoskleněné (glass – glass, dual glass). Pokud mají tyto panely správně upravené články, mohou k výrobě elektřiny použít světlo dopadající na obě své strany. Úprava článků je nepatrná, je-li panel průhledný z obou stran, rozdíl vynikne až při bližším zkoumání zadní strany. Na pohled jsou celoskleněné jednostranné i oboustranné panely prakticky stejné.Výkon hlavní – přední plochy je stejný, jako u standardních jednostranných panelů. Zadní stěna panelu má potom nižší výkon, než strana přední. Faktor „oboustrannosti“ závisí na konkrétním panelu, pohybuje se od 70 do 95 % výkonu stěny přední.

 1. Vyšší výkon. Panel v jednu chvíli získává energii (světlo) z obou stran. Slunce přitom vždy svítí jen z jedné strany, energii z přímého osvitu tak v danou chvíli získává jen jedna strana panelu. Druhá strana v tutéž chvíli zachytává ostatní světlo z okolního prostředí, buď rozptýlené, nebo odražené od podloží/okolí, kde panel stojí. Množství energie, které panel zadní stranou získá, je tak závislé nejen na panelu samotném, ale i na místě a okolnostech jeho instalace. Hraje zde roli zejména:
  • Sklon – z hlediska oboustrannosti platí, čím vyšší (kolmější) sklon, tím vyšší výkon zadní strany. U oboustranných panelů se vyplácí i svislá instalace, zejména v orientaci východ – západ. Na rozdíl od klasické instalace orientované na jih má denně dvě špičky výroby – ráno a večer. Dvě špičky jsou více než jedna a zároveň díky kolmé instalaci může panel celou dobu získávat maximum odraženého i rozptýleného světla z okolí. Naopak panely instalované celou plochou na podložku (např. na šikmou střechu), tedy se sklonem 0 ° vůči podložce, zadní stranou nevyrobí nic.
  • Výška instalace – čím výš je panel instalovaný, tím víc rozptýleného i odraženého světla zadní stranou zachytí.
  • Odrazivost podloží – čím je světlejší plocha, kde je oboustranná fotovoltaika instalovaná, tím vyšší bude výkon panelů. Nejvíce světla odráží písek, světlý beton nebo třeba sníh (přidá cca 20 – 30 % výroby), méně štěrk, kamení, tráva a hlína (5 – 15 %), nejméně voda. Výkon zadní strany panelu lze dále povzbudit přizpůsobením okolí instalace – například stříbrným nebo bílým nátěrem ploché střechy.

  Výkon zadní strany panelu závisí na všech těchto parametrech. A protože tyto podmínky nemůže výrobce garantovat, certifikace podle normy IEC 61215 pro všechny výrobce stanovuje měřit a garantovat výkon pouze přední strany panelu při splnění zadaných parametrů (sklon, osvit, teplota a další). Nová norma pro testování oboustranných panelů se však připravuje, protože bez garance výkonu druhé strany je těžké panely správně porovnat (viz níže). Vyvíjejí se rovněž nové metody a přístroje na adekvátní testování oboustranných panelů.

 2. Nižší cena na vyrobený watt z jednoho panelu – ze stejného množství materiálu se vyrobí více elektřiny, než u jednostranných panelů.
 3. Lepší výkon při zastínění – větší plocha panelu znamená vyšší výkon při zastínění, protože stín postihne menší část plochy panelu. Zároveň větší plocha znamená vyšší výkon při neoptimálních světelných podmínkách (oblačnost).

Solární parkoviště s kombinací nabíjecích stanic, spotřebou objektu a prodej do sítě, nebo s využitím družstevního vlastnictví předávání elektřiny v rámci komunity.

error: Chráněný obsah !