/>

Teplo

 

  • Kogenerace díky společné výrobě elektřiny a tepla šetří více než 20 % primárního paliva.
  • Díky kogeneraci využíváme i vzniklé teplo, které by v oddělené výrobě využito nebylo.
  • Teplo se vyrábí z různých paliv (spalováním odpadu, biomasy, zemního plynu, topných olejů a uhlí) a kvalitou spalování, která je pod neustálou kontrolou a tím chráníme životní prostředí.

  • Tepelné čerpadlo pracuje jako soustava výměníků s chladícím okruhem. Teplo odebírá z vnějšího prostředí – to je vzduchu, země nebo vody, které tím ochlazuje a současně zahřívá chladící směs ve výparníku tepelného čerpadla.

  • Tepelné čerpadlo je poháněno elektrickou energií, kterou ale netopí jako přímotopy.
    Využívá jí jen pro pohon cirkulace všech okruhů potřebných k jeho provozu. Podstatné je, že z vnějšího prostředí tepelné čerpadlo získá běžně až čtyřnásobek vlastního příkonu.
Navrhneme pro vás nejvhodnější kombinaci energetického mixu s ohledem k financování akce z vlastních úspor se zahrnutím dostupných dotací.
error: Chráněný obsah !