/>

Veřejné zakázky ZZVZ 134/ 2016 Sb.

Organizace veřejných zakázek

Podcenit počáteční výběr může mít za následek rozpolcení celé koncepce projektu. Správné zadání výběrového řízení je totiž alfou a omegou každé veřejné zakázky. Ať už reprezentujete veřejného nebo sektorového zadavatele, dokážeme vás bezpečně a informovaně provést celým zadávacím řízením od zpracování zadávací dokumentace přes vlastní organizační zajištění průběhu až po podpis smlouvy s vybraným uchazečem.

Naši specialisté pro vás zajistí komplexní zpracování všech podkladů a výstupů pro zadávací řízení, od veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, po výběrová řízení administrovaná podle pokynů pro zadávání zakázek jednotlivých dotačních titulů či interních předpisů zadavatele.

Poradenství uchazečům o veřejné zakázky

Každá mince má dvě strany, a proto jsme tu i pro uchazeče o veřejné zakázky, které organizujeme. Základem úspěchu v zadávacím řízení je správně zpracovaná nabídka a s tímto často zrádným krokem odborně pomůžeme. Dále pokryjeme odpovědi na výzvy a žádosti zadavatele, vyhotovení námitek proti zadávacím podmínkám nebo úkonům zadavatele či zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

error: Chráněný obsah !