/>

Služby

Originální a neotřelá idea je výhrou. Zároveň ale také počátkem dlouhé cesty, na kterou je třeba se řádně připravit. Počátečním definováním projektu a vyhledáním dotačního titulu se kola teprve roztáčejí. Pak je třeba zařadit správnou rychlost při zpracování projektové žádosti, včetně příloh, vybrat správně zatáčky v administraci, rychle se zorientovat v serpentinách zadávacího řízení a neopomenout monitorovat realizaci projektu až po podání závěrečné zprávy a vyúčtování. Náročné cestování je vždy mnohem snadnější a příjemnější s partnerem. Jakožto zasloužilí cestovatelé vás neochvějně provedeme kompletním itinerářem a zajistíme vše potřebné pro plynulou jízdu.

Šíříme úspěch od roku  1999

Rozvojové studie municipalit či organizace. Studie financování projektů ze zdrojů EU, národních a nadnárodních finančních institucí. Studie proveditelnosti. Dotační management. Analýzy vícezdrojového financování. Tvorby finančních modelů projektů. Ekonomické analýzy projektů. Marketingové strategie. Strategické rozvojové plány. Podnikatelské a investiční záměry, to vše vytváříme pro Váš úspěch, v rekordním čase s dodržením všech závazných parametrů.

Projektový management

Podpora při realizaci projektu – zajištění dodržení všech podmínek a pravidel poskytnuté dotace včetně reportingu.

Investiční záměry

Investiční záměr popisuje, co bude žadatel projektem realizovat a zároveň slouží jako podklad pro hodnocení hospodárnosti. Investiční záměr stanoví závazné technické, ekonomické a časové parametry navrhovaného projektu.

Dotační management

Nemusíte se o nic starat náš tým zkušených specialistů zajistí vše od výběru vhodného dotačního programu, přes sepsání žádosti, až po administraci schváleného projektu. 

Od roku 1999 se snažíme napomáhat svým partnerům

Vytváříme co nejlepší výsledek pro to, abychom mohli společně dál rozvíjet nové projekty s vyšší přidanou hodnotou. Snažíme se hledět na svět kolem nás s předstihem a inovativním pohledem.

%

Průměrný počet dosažených dotací

%

Zvyšující se zájem o investiční nástroje

Případové studie

V rámci publicity projektů, uvádíme několik případových studií. Bližší informace vám podají jednotlivý projektový manažeři.

Naše poslaní

“Pomáháme přivést projekty k životu.”

  • Firma se spokojenými zaměstanci 
  • Firma se kterou se dobře spolupracuje 
  • Organizujeme informace, aby k nim měli všichni přístup a mohli je používat 
  • Chceme být vynikající v rychlém servisu, zákazníkům poskytovat nejlepší kvalitu a hodnotu

Projektový tým

Společná orientace na dosažení cílů projektu a respekt k základním pravidlům týmové spolupráce. Složení projektového týmu je závislé na konkrétním charakteru projektu.

Petr Kovář

Petr Kovář

jednatel

Naše průběžné aktivity spojují odborníky a profese, čímž poskytujeme skvělé výstupy. Externí spolupracovníci jsou s námi vždy na stejné lodi a přínašejí tak celé firmě nekonečnou zásobu invence, které dokážeme ocenit.

Ing. Jana Španělová

Ing. Jana Španělová

Projektová manažerka

Ing. Bc. Dušan Kovář

Ing. Bc. Dušan Kovář

Projektový manažer

100+ Spokojených zákazníků

„Pro rozvoj naší obce se firmě KOWEX Consulting, s.r.o. a také pro řešení celé oblasti v našem sdružení obcí, které spolu s námi základali, podařilo udělat kus kvalitní práce. Spokojenost nás jako samosprávy, ale zejména pro spokojenost místních obyvatel. Po prvotním poradenství nám navrhli vyjímečně chytré řešení pro nás a od té doby se můžeme těšit z plodů vzájmné práce. Touto cestou bych jim chtěla poděkovat za množství kvalitní práce, které všem projektům věnovali.“

Lenka Brhelová

starostka, Velká Bíteš

„Nevím jak bychom si představili rozvoj naší obce bez pomoci firmy KOWEX Consulting, s.r.o. Vždy pro nás měli řešení . Dnes již mohu říct, že na každém jednání rady se vždy pečlivě zabýváme jejími návrhy a vě většině případů dojdeme ke společnému a kvalitnímu řešení.“

Blanka Nováková

členka rady, Huntířov

KOWEX Consulting, s.r.o.

Vše pro investory pod jednou střechou.

13000 Praha 3
Chlumova 1207/30

+420608010686

info@kowexconsulting.cz

Zanechte vzkaz

error: Chráněný obsah !