Pravidla podpory de minimis

První krok k získání dotace pro podnikatele Když stát podporuje jeden podnik na úkor jiného, narušuje tím přirozené fungování trhu, což je neslučitelné s evropskými principy. Malé a střední firmy ale občas podporu potřebují, a proto vznikl institut podpory de minimis,...
Jak získat dotaci?

Jak získat dotaci?

Odešlete nám formulář pro nezávaznou konzultaci Přijde nám poptávka, ideálně se základními požadavky, abychom mohli na konzultaci přijít připraveni a ušetřili čas oběma stranám. Poté si domluvíme termín schůzky, může být osobní, po telefonu, nebo přes webkameru. Na...

Změna energetických zdrojů

Zpracování studií a dokumentací pro přípravu a realizaci modernizace energetických provozů. Studie a dokumentaci pro další fáze projektu je možné zpracovat pro energetické zdroje jako celek i pro dílčí části provozu. Modernizace energetických...