/>

Zpracování studií a dokumentací pro přípravu a realizaci modernizace energetických provozů. Studie a dokumentaci pro další fáze projektu je možné zpracovat pro energetické zdroje jako celek i pro dílčí části provozu.

Modernizace energetických zdrojů je zpravidla prováděna za účelem:

 • Zvýšení výkonových parametrů zdroje
 • Zvýšení účinnosti výroby elektrické energie a tepla
 • Optimalizace provozu a provozních nákladů
 • Snížení emisí znečišťujících látek a produkce odpadů
 • Zvýšení komfortu obsluhy zdroje
 • Zvýšení bezpečnosti provozu
 • Prodloužení životnosti

Projektové činnosti:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace IPPC
 • Basic Design
 • Zadávací dokumentace na dodavatele
 • Koordinační dokumentace ve fázi Detail Design a zpracování vybraných částí Detail Design
 • Výkon Autorského dozoru

Související inženýrské činnosti:

 • Zjištění a analýza skutečného stavu zařízení
 • Vyhodnocení potenciálu přínosu modernizace zdroje z pohledu výkonu, účinnosti, provozu atd.
 • Vyhodnocení technických částí nabídek dodavatelů
 • Technická podpora při jednání s dodavateli
 • Koordinace Detail Design
error: Chráněný obsah !